Касымов Айдын Адилович

«6D060100 – Математика», «6D060300 – Механика», «6D070500 – Математикалық и компьютерлік моделдеу», «6D074600 – Ғарыштық техника және технологиялар» мамандықтар тобы бойынша біріккен диссертациялық кеңес Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің сайтына «6D060100 – Математика» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесіне іздену үшін ұсынылған Касымов Айдын Адиловичтың «Біртекті Ли тобындағы бөлшек ретті операторларға негізгі функционалдық және геометриялық теңсіздіктер» тақырыбындағы диссертациясын қорғауы туралы ақпарат.

Қорғау тілі: ағылшын.

Диссертация әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің фундаменталды кафедрасында, Математика және Математикалық Модельдеу Институтының Дифференциалдық Теңдеу Лабораториясында және Гент Университетінің Математика Департаменті: Анализ, Логика және Дискретті Математика орындалған.

Рецензенттер:

Кангужин Балтабек Есматович – физика-математика ғылымдарының докторы, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры, Алматы қ., Қазақстан, 01.01.02;

Базарханов Даурен Болысбекович - физика-математика ғылымдарының кандидаты, профессор, Математика және Математикалық Модельдеу Институты Алматы қ., Қазақстан, 01.01.01.

Ғылыми кеңесшілері:

Сураган Дурвудхан – PhD, ассоц. профессор, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы қ., Қазақстан;

Ружанский Майкл – PhD, профессор, Гент Университеті, Гент қ., Бельгия.

Қорғау 2020 жылғы 19 маусымында сағат 16:00-де Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті жанындағы «6D060100 – Математика», «6D060300 – Механика», «6D070500 – Математикалық и компьютерлік моделдеу», «6D074600 – Ғарыштық техника және технологиялар» мамандықтар тобы бойынша диссертациялық кеңесінде өтеді.

Мекен-жайы: 050040, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 71, механика-математика факультеті, №213 мәжіліс залы.

Басылым күні :  17.05.2020