Худайбергенов Нурбол Джумагалиевич

6D021400 – Әдебиеттану» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесіне іздену үшін ұсынылған Худайбергенов Нурбол Джумагалиевичтің «Қазіргі қазақ прозасындағы жалпыадамдық құндылықтар» тақырыбындағы диссертациясын қорғауы туралы ақпарат.

Қорғау тілі: қазақ.

Диссертация М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтында орындалған.

Рецензенттер:

Әбдиманов Өмірхан Әбдиманұлы – филология ғылымдарының докторы, профессор, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Филология және әлем тілдері факультетінің деканы, Алматы қ. Қазақстан, мамандығы 10.01.02.

Асылбекұлы Серік – филология ғылымдарының докторы, профессор, Абай атындағы ҚазҰПУ С.Қирабаев атындағы қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасы, Алматы қ., Қазақстан, мамандығы 10.01.02.  

Ғылыми кеңесшілері:

Орда Гүлжаһан Жұмабердіқызы – филология ғылымдарының докторы, доцент, М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтының бас ғылыми қызметкері, Алматы қ., Қазақстан, мамандығы 10.01.02.

Незир Темур – доктор, Гази университетінің профессоры, Анкара қ., Түркия.

Қорғау 2020 жылғы 31 наурызда сағат 14:00-де әл-Фараби атындағы ҚазҰУ «6D021400 – Әдебиеттану», «6D020500 – Филология», «6D021000 – Шетел филологиясы», «6D021400 – Әдебиеттану», «6D050400 – Журналистика», «6D011800 – Орыс тілі және әдебиеті» мамандықтар тобы бойынша диссертациялық кеңесінде өтеді.

Мекен-жайы: 050040, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 71, филология және әлем тілдері факультеті, №312 мәжіліс залы.

 ҚР БҒМ нан 2020 жылдың 17 наурызында келген №4-19-7/1085 хаттың негізінде қорғау кейінгі мерзімге ауыстырылды

Басылым күні :  28.02.2020