Танабаева Анар Садуакасовна

«6D020400 – Мәдениеттану» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесіне іздену үшін ұсынылған Танабаева Анар Сәдуақасқызы «Ортағасырлық ислам мәдениетіндегі «кемел адам» концептісі» тақырыбындағы диссертациясын қорғауы туралы ақпарат.

Қорғау тілі: орыс.

Диссертация әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің мәдениеттану және дінтану кафедрасында орындалған.

Рецензенттер:

Қабылова Айна Сағатбекқызы – философия ғылымдарының докторы, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің дінтану кафедрасының профессоры, Астана қ., Қазақстан, мамандығы 09.00.03;

Абирова Батима Исаханқызы - философия ғылымдарының докторы, Қазақ қатынас жолдары университетінің әлеуметтік-гуманитарлық және жаратылыстану ғылыми пәндер кафедрасының профессоры, Алматы қ., Қазақстан, мамандығы 09.00.13.

Ғылыми кеңесшілері:

Масалимова Алия Рмғазықызы – философия ғылымдарының докторы, профессор, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы қ., Қазақстан;

Мерием Себти – PhD доктор, ғылыми зерттеулердің ұлттық орталығында бас ғылыми қызметкер, Париж қ., Франция.

Қорғау 2020 жылғы 14 наурызда сағат 10:00-де әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы «6D020100 – Философия», «6D020400 – Мәдениеттану», «6D020600 – Дінтану», «6D021500 – Исламтану» мамандықтар тобы бойынша диссертациялық кеңесінде өтеді.

Мекен-жайы: 050040, Алматы қаласы, Қарасай Батыр көшесі, 95, шығыстану факультеті, № 426 аудитория.

Қорғау күні 2020 жылдың 27 наурыз күніне 15.00 сағатқа ауыстырылды. Рецензент Абирова Бәтима Исаханқызының орнына Халықаралық ақпараттық технологиялар университетінің қауымдастырылған профессор, филос.ғ.к. Тлеукенов Асыл Серикович бекітілген.  Қорғау өтетін орны өзгертілмейді.

ҚР БҒМ нан 2020 жылдың 17 наурызында келген №4-19-7/1085 хаттың негізінде қорғау кейінгі мерзімге ауыстырылды

Қорғау 2020 жылғы 19 мамырда сағат 10:00-де он-лайн онлайн тәртіптемесінде өтеді. Конференцияға сілтеме https://us02web.zoom.us/j/85649462964. Идентификатор  856 494 629 64

2020 жылғы 19 мамыр диссертациялық  кеңестің шешімі, 2020          жылғы 3 маусымдағы № 4-1891 әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ректоры бұйрығының негізінде Танабаева Анар Садуакасовнаға 6D020400- Мәдениеттану        мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесі берілді.

Философия докторы дәрежесін беру туралы бұйрық


Басылым күні :  13.02.2020