Юрикова Оксана Юрьевна

6D070100 – Биотехнология» мамандығы бойынша Юрикова Оксана Юрьевнаның философия докторы (PhD) дәрежесін алу үшін «Кейбір әлеуметтік маңызы бар аурулармен байланысты гендердің mRNA-ның кодтаушы аймағымен miRNA-дың өзара әрекеттесуі» атты ұсынылған тақырыбындағы диссертациясын қорғауы туралы ақпаратты жариялауларыңызды өтініп сұрайды.

Қорғау тілі: орыс.

Диссертация әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің биотехнология кафедрасында орындалды.

Рецензенттер:

Скиба Юрий Александрович - б.ғ.к., Алматы қаласындағы ҚР БҒМ ҒК «Ұлттық биотехнология орталығы», Орталық референттік зертханасы, ШЖҚ РМК Алматы филиалы директорының орынбасары, Алматы қ, Қазақстан, мамандығы 03.00.03;

Коротецкий Илья Сергеевич – б.ғ.к., вирусология зертханасының меңгерушісі, «Инфекцияға қарсы препараттар ғылыми орталығы» АҚ, Алматы қ., Қазақстан, мамандығы 03.00.06.

Ғылыми кеңесшілері:

Атамбаева Шара Алпысбаева – б.ғ.к., аль-Фараби атындағы ҚазҰУ профессоры (Алматы қ., Қазақстан);

Большой Александр Амосович – PhD, ассоциаланған профессор, Хайфа университеті (Хайфа қ., Израиль).

Қорғау 2020 жылғы 28 ақпанда сағат 9:00-да әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-де «6D060700 – Биология», «6D070100 – Биотехнология», «6D061300 – Геоботаника» мамандықтар тобы бойынша диссертациялық кеңесінде өтеді.

Мекен-жайы: 050040, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 71, биология және биотехнология факультеті, №214 мәжіліс залы.

2020 жылғы 28 ақпан диссертациялық кеңестің шешімі, 2020 жылғы 11 наурыздағы № 4-1308 әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ректоры бұйрығының негізінде Юрикова Оксана Юрьевнаға 6D070100 – Биотехнология          мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесі берілді.

Философия докторы дәрежесін беру туралы бұйрық

Басылым күні :  27.01.2020