Смекенов Изат Темиргалиевич

«6D070100 – Биотехнология» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесіне іздену үшін ұсынылған Смекенов Изат Темиргалиевич «Целлюлаза гендерін Saccharomyces cerevisiae өндірістік штаммдарында клондау және экспрессиясын оптимизациялау» тақырыбындағы диссертациясын қорғауы туралы ақпарат.

Қорғау тілі: орыс.

Диссертация әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің молекулалық биология және генетика кафедрасында орындалған.

Рецензенттер:

Хакимжанов Айдар Атымтаевич – биология ғылымдарының докторы, РМК   «М.Ә. Айтхожин атындағы молекулярлық биология және биохимия институты» ҚР БҒМ ҒК, бидай тұқымдастар биохимиясы зертханасының меңгерушісі, Алматы қ., Қазақстан, мамандығы 03.00.05;

Галиакпаров Нұрбол Нұрпатович - Ph.D, Өсімдіктер биологиясы және биотехнологиясы ғылыми-зерттеу институтының молекулалық биология зертханасының меңгерушісі, Алматы қ., Қазақстан, мамандығы 03.00.06.

Ғылыми кеңесшілері:

Бисенбaев Aмангелды Куанбаевич биология ғылымдарының докторы, ҚР ҰҒА академигі, Алматы қ., Қазақстан;

Сапарбаев Мурат Калиевич - PhD, Густав Русси институтының профессоры, Вильжюиф қ., Франция.

Қорғау 2020 жылғы 10 наурызда сағат 10:00-да әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы «6D060700 – Биология», «6D070100 – Биотехнология», «6D061300 – Геоботаника» мамандықтар тобы бойынша диссертациялық кеңесінде өтеді. Мекен-жайы: 050040, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 71, биология және биотехнология факультеті, №214 мәжіліс залы.

Қорғау күні мен уақыты 2020 жылдың 13 наурыз күніне 9.00 сағатқа ауыстырылды. Қорғау өтетін орны өзгертілмейді.

2020 жылғы 13 наурыз диссертациялық кеңестің шешімі, 2020 жылғы 19 наурыздағы № 4-1495 әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ректоры бұйрығының негізінде Смекенов Изат Темиргалиевичке 6D070100 – Биотехнология        мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесі берілді.

Философия докторы дәрежесін беру туралы бұйрық

Басылым күні :  23.01.2020