Kaримова Бибигуль Жумашовна

6D050400 – Журналистика» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесіне іздену үшін ұсынылған Каримова Бибигуль Жумашовнаның «Ақпараттық кеңістіктегі экологиялық мәдениет қалыптастыру жолдары: шетелдік тәжірбие және ұлттық үлгі» тақырыбындағы диссертациясын қорғауы туралы ақпарат.

Қорғау тілі: қазақ.

Диссертация әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің баспасөз және электронды БАҚ кафедрасында орындалған.

Рецензенттер: 

Бейсенқұлов Аязби Ахбергенұлы – филология ғылымдарының кандидаты, «Халықаралық ақпараттық технологиялар» университеті  медиакоммуникация және Қазақстан тарихы кафедрасының ассистент-профессоры, Алматы қ., Қазақстан, мамандығы 10.01.10.

Есенбек Жұмағали Бейсенбайұлы – PhD докторы, І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, журналистика және филология кафедрасының меңгерушісі, Талдықорған қ., Қазақстан, мамандығы 6D050400; 

Ғылыми кеңесшілері: 

Жақып Бауыржан Өміржанұлы – филология ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Жазушылар одағы басқарма төрағасының орынбасары, ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі, Алматы қ., Қазақстан, мамандығы 10.01.10;

Эрик Фридман – PhD докторы, Мичиган университетінің профессоры, Восток Лансинг қ., АҚШ.

Қорғау 2020 жылдың 19 ақпанында сағат 16:00-де әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы «6D021400 – Әдебиеттану», «6D050400 – Журналистика», «6D011800 – Орыс тілі мен әдебиеті», «6D020500 – Филология» және «6D021000 – Шетел филологиясы» мамандықтар тобы бойынша диссертациялық кеңесінде өтеді.

2020 жылғы 19 ақпан диссертациялық кеңестің шешімі, 2020 жылғы 24 ақпандағы № 4-1060 әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ректоры бұйрығының негізінде Каримоваа Бибигуль Жумашовнаға   6D050400-журналистика             мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесі берілді.

Философия докторы дәрежесін беру туралы бұйрық

 

Басылым күні :  17.01.2020