Суймбаева Салтанат Маликовна

6D073900 – «Мұнайхимия» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесіне іздену үшін ұсынылған Суймбаева Салтанат Маликовнаның «Мотор отындарын алу мақсатында сұйытылған көмір дистилляттарын гидрогенизациялық өңдеу» тақырыбындағы диссертациясын қорғауы туралы ақпарат.

Диссертация әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің жылуфизика және техникалық физика кафедрасында орындалған.

Ғылыми кеңесшілері:

Искакова Тыныштык Кадыровна – химия ғылымдарының докторы, «Қ.И. Сәтпаев атындағы Қазақ ұлттық ғылыми-зерттеу технологиялық университеті» (ҚазҰҒЗТУ), Химиялық және биологиялық технологияның институты, «Химиялық және биологиялық инженерия» кафедрасының профессоры.

Мырзахметова Нурбала Оразымбековна химия ғылымдарының кандидаты, ҚазҰҚПУ химия кафедрасының қауымдастырылған профессоры.

Ғылыми кеңесшілері:

Қайырбеков Жақсынтай – химия ғылымдарының докторы, профессор, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы қ., Қазақстан;
Муртезаоглу Кирали – PhD доктор, Гази университетінің профессоры, Анкара қ., Түркия.

Қорғау 2019 жылғы 13 қарашада сағат 14:00-де әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы 6D060600 – «Химия», 6D072000 – «Бейорганикалық заттардың химиялық технология», 6D072100 – «Органикалық заттардың химиялық технологиясы», 6D073900 – «Мұнайхимия» мамандықтар тобы бойынша диссертациялық кеңесінде өтеді.

Мекен-жайы: 050040, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 71, химия және химиялық технология факультеті, 415 аудитория.

Қорғау тілі: қазақша

          2019 жылғы 13 қарашадағы диссертациялық кеңестің шешімі, 2019 жылғы 25 қарашадағы   № 4-6148  әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ректоры бұйрығының негізінде Суймбаева Салтанат Маликовнаға 6D073900-мұнайхимия мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесі берілді. 

Философия докторы дәрежесін беру туралы бұйрық

Басылым күні :  11.10.2019