Мұхтар Ләззат Қанатқызы

 

«6D021000 – Шетел филологиясы» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесіне іздену үшін ұсынылған Мұхтар Ләззат Қанатқызының «XX ғасыр соңындағы прозада балалық шақ концептісінің репрезентациялануы (С.Таунсенд, Дж.Ирвинг және Р.Сейсенбаев романдарының негізінде)» тақырыбындағы диссертациясын қорғауы туралы ақпарат енгізулеріңізді өтініп сұрайды.

Қорғау тілі:орыс.

Диссертация әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің шетел филологиясы және аударма ісі кафедрасында орындалған.

Рецензенттер:

Сафронова Людмила Васильевна – филология ғылымдарының докторы, Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университеті, орыс тілі мен әдебиеті кафедрасының профессоры, Алматы қ., Қазақстан, мамандығы 10.01.08;

Алиева Марта Бакытжановна - филология ғылымдарының кандидаты, Д. Қонаев атындағы Еуразиялық заң академиясы, «Экономикалық және жалпы білім беру пәндері» кафедрасының доценті, Алматы қ., мамандығы 10.02.02.

Ғылыми кеңесшілері:

Темірболат Алуа Берікбайқызы – филология ғылымдарының докторы, профессор, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы қ., Қазақстан;

Евдокимова Светлана Борисовна – PhD, Браун университетінің профессоры, Провиденс қ., АҚШ.

Қорғау 2019 жылғы 16 қазан айында сағат 16:00-де әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы «6D020500 – Филология, 6D021000 – Шетел филологиясы, 6D021400 – Әдебиеттану, 6D020700 – Аударма ісі, 6D050400 – Журналистика, 6D011800 – Орыс тілі және әдебиет» мамандықтар тобы бойынша диссертациялық кеңесінде өтеді.

Мекен-жайы: 050040, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 71, филология және әлем тілдері факультеті, №312 аудитория.

Философия докторы дәрежесін беру туралы бұйрық

Басылым күні :  12.09.2019