Бауенова Меруерт Өмірбайқызы

«6D070100 – Биотехнология» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесіне іздену үшін ұсынылған Бауенова Меруерт Өмірбайқызының «Микробалдыр және су өсімдіктерінің ассоциациясы негізінде ластанған су экожүйелерін биоремедиациялау» тақырыбындағы диссертациясын қорғауы туралы ақпарат.

Қорғау тілі: қазақ.

Диссертация әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің биотехнология кафедрасында орындалған.

Рецензенттер:

Нурашов Сатбай Бакытбаевич - биология ғылымдарының кандидаты, ШЖҚ РМК «Ботаника және фитожерсіндіру институты» ҚР БҒМ, микология және альгология зертханасының меңгерушісі, Алматы қ., Қазақстан, мамандығы 03.00.05. – Ботаника.

Кіршібаев Ерлан Ахметқалиұлы - биология ғылымдарының кандидаты, Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті, жаратылыстану факультеті, биология кафедрасының қауымдастырылған профессоры міндетін атқарушы, Алматы қ., Қазақстан, мамандығы 03.00.12 – Өсімдіктер физиологиясы және биохимиясы.

Ғылыми кеңесшілері:

Заядан Болатхан Казыханұлы – биология ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА корреспондент мүшесі, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы қ., Қазақстан;

Миколай Кокосинский – Dr hab., Адам Мицкеевич Университетінің профессоры, Познань қ., Польша; 

Қорғау 2019 жылғы 02 шілде сағат 11:00-де әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы «6D060700 – Биология», «6D070100 – Биотехнология», «6D061300 – Геоботаника» мамандықтар тобы бойынша диссертациялық кеңесінде өтеді.

Мекен-жайы: 050040, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 71, биология және биотехнология факультеті, 214 ауд.

 

 

2019 жылғы 2 шілдедегі диссертациялық кеңестің шешімі, 2019 жылғы 11 шілдедегі № 4-3472 әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ректоры бұйрығының негізінде Бауенова Меруерт Өмірбайқызына 6D070100 – Биотехнология мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесі берілді 

Философия докторы дәрежесін беру туралы бұйрық

 

 

Докторанттың құжаттары

Басылым күні :  27.05.2019