Таубаев Жарас Турысбекович

6D021000 – Шетел филологиясы» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесіне іздену үшін ұсынылған Таубаев Жарас Турысбековичтің «Eponyms in political discourse: pragmalinguistic aspect» тақырыбындағы диссертациясын қорғауы туралы ақпарат.

Қорғау тілі: ағылшын.

Диссертация әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің шетел филологиясы және аударма ісі кафедрасында орындалған.

Рецензенттер:

Норузова Гульчехрам Бакримовна – PhD, Абылай хан атындағы Халықаралық қатынастар және Әлем тілдері университетінің кәсіби шетел тілі кафедрасының меңгерушісі, Алматы қ., Қазақстан, мамандығы «6D021000 – Шетел филологиясы».

Сулькарнаева Асия Рафаиловна – филология ғылымдарының кандидаты, Мәскеу мемлекеттік университетінің Қазақстан филиалының филология кафедрасының доценті,  Нұр-Сұлтан қ., Қазақстан, мамандығы 10.02.20.

Ғылыми кеңесшілері:

Мусабекова Улжан Есеновна – филология ғылымдарының докторы, доцент м.а., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы қ., Қазақстан;

Уильям Патрик Риверс – PhD, бірлескен ұлттық тілдер комитеті – тілдер және халықаралық зерттеулер жөніндегі ұлттық кеңестің атқарушы директоры, Вашингтон қ., АҚШ.

Қорғау 2019 жылдың 26 маусымында сағат 12:00-де әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы «6D020500 – Филология», «6D021000 – Шетел филологиясы», «6D021400 – Әдебиеттану», «6D050400 – Журналистика», «6D011800 – Орыс тілі және әдебиеті» мамандықтар тобы бойынша диссертациялық кеңесінде өтеді.

Мекен-жайы: 050040, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 71, филология және әлем тілдері факультеті, № 312 дәрісхана.

 

 

2019 жылғы 26 маусымдағы диссертациялық кеңестің шешімі, 2019 жылғы 5 шілдедегі № 4-3419 әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ректоры бұйрығының негізінде Таубаев Жарас Турысбековичке 6D021000 – Шетел филологиясы мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесі берілді 

Философия докторы дәрежесін беру туралы бұйрық

 

 

Докторанттың құжаттары

Басылым күні :  24.05.2019