Бәкірова Ботагөз Санатқызы

«6D073900 – Мұнайхимия» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесіне іздену үшін ұсынылған Бәкірова Ботагөз Санатқызының «Олефиндердің каталитикалық өзгерістері» тақырыбындағы диссертациясын қорғауы туралы ақпарат.

Диссертация әл-Фараби атындағы Қазақ ұлтық университетінің физикалық химия, катализ және мұнай химиясы кафедрасында орындалған.

Рецензенттер:

Селенова Багадат Саматовна – химия ғылымдарының докторы, К.И.Сатпаев атындағы ҚазҰЗТУ профессоры;

Байжуманова Толкын Сапарбековна – химия ғылымдарының кандидаты, «Д.В.Сокольский атындағы Органикалық катализ және электрохимия Институты» АҚ органикалық катализ лабораториясының жетекші ғылыми қызметкері.

Ғылыми кеңесшілер:

1. Акбаева Дина Наурызбаевна – химия ғылымдарының докторы, әл – Фараби атындағы ҚазҰУ физикалық химия, катализ және мұнай химиясы кафедрасының қауымдасқан профессоры;

2. Хельмут Зитцманн (Helmut Sitzmann) – PhD, Кайзерслаутерн қ. Техникалық Университеті профессоры, Германия.

Қорғау 2019 жылы 20 маусымда сағат 14.00-де әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы «6D073900 – Мұнайхимия» мамандығы бойынша диссертациялық кеңесінде өтеді, мекенжайы: әл-Фараби даңғылы, 71, химия және химиялық технология факультеті, 308 аудитория.

Қорғау тілі: орысша

 

 

2019 жылғы 20 маусымдағы диссертациялық кеңестің шешімі, 2019 жылғы 1 шілдедегі № 4-3287 әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ректоры бұйрығының негізінде Бәкірова Ботагөз Санатқызына 6D073900 – Мұнайхимия мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесі берілді 

Философия докторы дәрежесін беру туралы бұйрық

 

Докторанттың құжаттары

Басылым күні :  17.05.2019