Терекбаева Жазира Махмудовна

«6D020800 – Археология және этнология» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесіне іздену үшін ұсынылған Терекбаева Жазира Махмудовнаның «Қaзaқ хaлқының дәстүрлі көлік жүйесі (ХVІІІ – ХХ ғaсырдың бaсы)» тақырыбындағы диссертациясын қорғауы туралы ақпарат.

Қорғау тілі: қазақ.

Диссертация әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің археология, этнология және музеология кафедрасында орындалған.

Рецензенттер:

Тохтабаева Шайзада Жаппаровна – тарих ғылымдарының докторы, доцент. ҚР БҒМ Р.Б. Сүлейменов атындағы Шығыстану институты, мамандығы 07.00.07, диссертацияның зерттеу саласы бойынша ғылыми мақалалары бар;

Тоқтабай Ахмет Уалханұлы – тарих ғылымдарының докторы, профессор. ҚР БҒМ Ш.Ш. Уалиханов атындағы Тарих және этнология институты, мамандығы 07.00.07, диссертацияның зерттеу саласы бойынша ғылыми мақалалары бар.

Ғылыми кеңесшілері:

Қалыш Аманжол Боранбайұлы – тарих ғылымдарының докторы, профессор, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы қ., Қазақстан Республикасы;

Ожал Мехмет Огуз – Хажы Байрам Вали университеті, Түрік халық білімі бөлімінің меңгерушісі, профессор, тарих ғылымдарының докторы, Анкара қ., Түркия.

Қорғау 2019 жылғы 14 маусымында сағат 17:00-де әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы «6D020300 – Тарих», «6D020800 – Археология және этнология», «6D021200 – Түркология (тарих ғылымы)» мамандықтар тобы бойынша диссертациялық кеңесінде өтеді.

Мекен-жайы: Алматы қаласы, әл-Фараби, 71, Тарих, археология және этнология факультеті, аудитория №405.

 

 

2019 жылғы 14 маусымдағы диссертациялық кеңестің шешімі, 2019 жылғы 24 маусымдағы № 4-3157 әл-Фараби атындағы ҚазҰУ ректоры бұйрығының негізінде Терекбаева Жазира Махмудовнаға 6D020800 – Археология және этнология мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесі берілді 

Философия докторы дәрежесін беру туралы бұйрық

 

 

Докторанттың құжаттары  

Басылым күні :  14.05.2019