Темиргалиева Толганай Сериковна

6D074000 – Наноматериалдар және нанотехнология (химиялық ғылымдар)» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесіне іздену үшін ұсынылған Темиргалиева Толганай Сериковнаның «Synthesis of carbon nanomaterials for use in electrochemical energy storage devices» (Көміртекті наноматериалдарды синтездеу және оларды электрохимиялық энергия сақтау құрылғыларына қолдану) тақырыбындағы диссертациясын қорғауы туралы ақпарат.

Қорғау тілі: ағылшынша.

Диссертация әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің химиялық физика және материалтану кафедрасында орындалған.

Рецензенттер:

Курбатов Андрей Петрович – химия ғылымдарының докторы, aль-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің, аналитикалық, коллоидтық және сирек элементтер химиясы мен технологиясы кафедрасының доценті, Алматы қ., Қазақстан, мамандығы 02.00.05;

Жармагамбетова Алима Кайнекеевна – химия ғылымдарының докторы, Д.В. Сокольский атындағы жанармай, катализ жəне электрохимия институты» профессоры, Алматы қ., Казахстан, специальность 02.00.15.

Ғылыми кеңесшілері:

Нажипқызы Меруерт химия ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті м.а.доценті, Алматы қ., Қазақстан;

Нода Сугуру – Ph.D., Іргелі химия факультеті, Васеда Университетінің профессоры, Токио қ., Япония.

Қорғау 2018 жылы 27 желтоқсан сағат 14:00-де әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы «6D074000 – Наноматериалдар және нанотехнология (химиялық ғылымдар)», «6D074000 – Наноматериалдар және нанотехнология (физика)», «6D073400 – Жарылғыш заттар мен пиротехникалық құралдардың химиялық технологиясы» мамандықтар тобы бойынша диссертациялық кеңесінде өтеді.

Мекен-жайы: 050040, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 71, химия және химиялық технология факультеті, №415 мәжіліс залы.

Басылым күні :  26.11.2018