Дүзбаева Салтанат Бекболатқызы

«6D030100 – Құқықтану» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесіне іздену үшін ұсынылған Дүзбаева Салтанат Бекболатқызының «Үлкен мегаполис жағдайында кәмелетке толмағандардың қылмыстылығын алдын алу мәселелері (Алматы қаласының материалдары бойынша)» тақырыбындағы диссертациясын қорғауы туралы ақпарат.

Қорғау тілі: aғылшын.

Диссертация әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің қылмыстық құқық, қылмыстық іс-жүпгізу және криминалистика кафедрасында орындалған.

Рецензенттер:

Каиржанова Салидат Елегеновна – заң ғылымдарының докторы, Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университетінің Азаматтық-құқықтық пәндер кафедрасының профессоры, мамандығы 12.00.08;

Торгаутова Балгын Амирбековна – заң ғылымдарының кандидаты, «Тұран» университетінің заңтану және халықаралық құқық кафедрасының доценті, мамандығы 12.00.08.

Ғылыми кеңесшілері:                                                                   

Джансараева Рима Еренатовна – заң ғылымдарының докторы, профессор, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы қ., Қазақстан;

Шелухин Сергей Иванович –PhD докторы, Нью-Йорк қалалық университетінің "John Jay" қылмыстық юстиция колледжінің профессоры, Нью-Йорк қ., АҚШ.

Қорғау 2018 жылғы 22 желтоқсан сағат 14:00-де әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы «6D030100 – Құқықтану», «6D030200 – Халықаралық құқық» мамандықтар тобы бойынша диссертациялық кеңесінде өтеді.

Мекен-жайы: 050040, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 71, заң факультеті, 3 ГУК, №413 аудиториясы.

Басылым күні :  20.11.2018