Бектурова Айдана Габбасовна

«6D030100 – Құқықтану» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесіне іздену үшін ұсынылған Бектурова Айдана Габбасовнаның «Қолданыс пен өндіріс қалдықтарын басқару саласындағы Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасын дамыту мәселелері» тақырыбындағы диссертациясын қорғауы туралы ақпарат.

Диссертация әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің кеден, қаржы және экологиялық құқық кафедрасында орындалған.

Ғылыми кеңесшілері:

Байдельдинов Даулет Лаикович, заң ғылымдарының докторы, профессор, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы қ., Қазақстан;

Пьер Тифин, заң ғылымдарының докторы, профессор, Поля Верлена – Меце университеті, , Франция қ., Мец.

Рецензенттер:

Косанов Жумаш Хаженбаевич – Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты жанындағы сот әділдігі Академиясының азаматтық құқық және іс-жүргізу кафедрасының профессоры, заң ғылымдарының докторы, Астана қ., Қазақстан, мамандығы 12.00.06 – экологиялық құқық, жер құқығы, аграрлық құқық.

Куандыков Калдарбеғк Жунисбаевич - НАРХОЗ университетің құқық кафедрасы доценті, заң ғылымдарының кандидаты, Алматы қ., Қазақстан, мамандығы 12.00.06 – экологиялық құқық, жер құқығы, аграрлық құқық.

Қорғау 2018 жылғы 15 желтоқсанда сағат 14:00-де әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы «6D030100 – Құқықтану», «6D030200 – Халықаралық құқық», мамандығы тобы бойынша диссертациялық кеңесінде өтеді.

Мекен-жайы: 050040, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 71, заң факультетің Ғылыи кеңес мәжіліс залы (410 ауд.).

Қорғау тілі: орыс

Басылым күні :  14.11.2018