Ережепқызы Роза

6D030100 – құқықтану мамандығы бойынша философия докторы (PhDғылыми дәрежесін алу үшін ұсынылған Ережепқызы Розаның ««Экологиялық ақпаратқа қоғамның қол жетімділігін құқықтық реттеу (ұлттық және шетел заңнамасын салыстырмалы талдау)» тақырыбындағы диссертациясын қорғауы туралы ақпарат.

Диссертация Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті заң факультетінің азаматтық құқық, азаматтық іс жүргізу және еңбек құқығы кафедрасында орындалған.

Ғылыми кеңесшілер:

Тыныбеков Сериккали - заң ғылымдарының докторы, профессор, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы, Қазақстан;

Буркхард Брейг - Буркхард Брейг - профессор заң ғылымдарының докторы, Берлин қаласы, Еркін университетінің Шығыс европа зерттеу институты, Германия.

Рецензенттер:

Тайторина Бинур Адамовна - заң ғылымдарының докторы, М.Х. Дулати атындағы ТарМУ-дың Заң факультетінің, азаматтық және азаматтық іс жүргізу құқығы кафедрасы профессоры, Тараз, Қазақстан, 12.00.02 – конституциялық құқық, муниципалдық құқық, әкімшілік құқық және қаржы құқығы. 

Нұрмуханқызы ДанияPhD докторы, І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетің, мемлекеттік-құқықтық пәндер кафедрасының аға оқутышысы, мамандығы 6D030100 – құқықтану

Қорғау 2018 жылы 08 - желтоқсанда сағат 10.00. - де әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанынан құрылған диссертациялық кеңесінде 6D030100 – құқықтану мамандығы бойынша келесі мекен-жайда өтеді: 050040, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы 71, заң факультетінің ғылыми кеңес залы (410-аудитория).

Қорғау тілі: орыс;

Басылым күні :  08.11.2018