Ахметов Бакытжан

«6D060300 –Механика» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесіне іздену үшін ұсынылған Ахметов Бакытжанның «Жылу энергиясын сақтайтын гибридті жүйенің жұмыс режимдерін зерттеу» тақырыбындағы диссертациясын қорғауы туралы ақпарат.

Қорғау тілі: ағылшын.

Диссертация әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің Механика кафедрасында орындалған.

Рецензенттер:

Жапбасбаев Узак Каирбекович – техника ғылымдарының докторы, профессор, «Энергетикадағы модельдеу» ғылыми-өндірістік зертханасының меңгерушісі, Satbayev University, Алматы қ., Қазақстан, мамандығы 01.02.05;

Бекетаева Асель Орозалиевна – физика-математика ғылымдарының кандидаты, доцент, Математика және математикалық модельдеу институты, Алматы қ., Қазақстан мамандығы 01.02.05.

Ғылыми кеңесшілері:

Тунгатарова М.С., PhD, Dr. Eng, әл-Фараби атындағы әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы қ., Қазақстан;

Георгиев А., PhD, София Техникалық Университетінің Пловдив филиалының профессоры, Пловдив қ., Болгария.

Қорғау 2018 жылғы 02 қарашада сағат 11:00-де әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы «6D060300 –механика», «6D060100 – Математика», «6D074600 – Ғарыштық техника және технологиялар», «6D070500 - Математикалық және компьютерлік пішіндеу» мамандықтар тобы бойынша диссертациялық кеңесінде өтеді.

Мекен-жайы: 050040, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 71, механика-математика факультеті, №213 мәжіліс залы.

Басылым күні :  01.10.2018