Бисенғали Лилия

«6D030100 – Юриспруденция» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесіне іздену үшін ұсынылған Бисенғали Лилияның «Экономикалық қылмыстылыққа қарсы іс-қимылдың қылмыстық-құқықтық және криминологиялық шаралары» тақырыбындағы диссертациясын қорғауы туралы ақпарат.

Қорғау тілі: орыс.

Диссертация әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің қылмыстық құқық, қылмыстық іс-жүпгізу және криминалистика кафедрасында орындалған.

Рецензенттер:

Каиржанова Салидат Елегеновна – заң ғылымдарының докторы, Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университеті азаматтық-құқықтық пәндер кафедрасының профессоры, Алматы қ., Қазақстан, мамандығы 12.00.08;

Бимолданов Ержан Малаевич – заң ғылымдарының кандидаты, ассоц. профессор, полиция полковнигі, Қазақстан Республикасы Ішкі Істер Министрлігі Мақан Есболатов атындағы Алматы Академиясы қылмыстық құқық және криминология кафедрасының басы, Алматы қ., Қазақстан, мамандығы 12.00.08.

Ғылыми кеңесшілері:

Джансараева Рима Еренатовна – заң ғылымдарының докторы, профессор, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы қ., Қазақстан;

Лопашенко Наталья Александровна – заң ғылымдарының докторы, Саратов мемлекеттік заң академиясының профессоры, Саратов қ., Ресей Федерациясы.

Қорғау 2018 жылғы 27 қазанда сағат 10:00-де әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы «6D030100 – Юриспруденция», «6D030200 – Халықаралық құқық» мамандықтар тобы бойынша диссертациялық кеңесінде өтеді.

Мекен-жайы: 050040, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 71, заң факультеті, 3 ГУК, №413 аудиториясы.

Басылым күні :  26.09.2018