Сабитова Альфира Нұржанқызы

6D073900 – «Мұнайхимия» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесіне іздену үшін ұсынылған Сабитова Альфира Нұржанқызының «Наноқұрылымды катализатор қатысында жоғары молекулалық шикізатты өңдеу» тақырыбындағы диссертациясын қорғауы туралы ақпарат.

Қорғау тілі: қазақша

Диссертация әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, физикалық химия, катализ және мұнайхимиясы кафедрасында және «әл-Фараби атындағы ҚазҰУ» РМК «Жаңа химиялық технологиялар және материалдар ғылыми-зерттеу институты» EМК орындалған.

Рецензенттер:

Досумов Қусман Досумович – химия ғылымдарының докторы, Физико-химиялық зерттеу және талдау әдістері орталығы, «Газохимия» лабораториясының меңгерушісі, Алматы қ., Қазақстан. Мамандығы: 02.00.15 – катализ.

Мырзахметова Нурбала Оразымбековна – химия ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор міндетін атқарушы, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің химия кафедрасының меңгерушісі, Алматы қ., Қазақстан. Мамандығы: 02.00.04 – физикалық химия.

Ғылыми кеңесшілер:

1. Каирбеков Жақсынтай – химия ғылымдарының докторы, профессор, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы қ., Қазақстан.

2. Хидеки Курокава– профессор, Сайтама Университеті, Сайтама, Жапония.

Қорғау 2018 жылғы 10 қазанда сағат 16.00-да әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы 6D060600 – «Химия», 6D072000 – «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы», 6D072100 – «Органикалық заттардың химиялық технологиясы», 6D073900 – «Мұнайхимия» мамандықтар тобы бойынша диссертациялық кеңесінде өтеді.

Мекен-жайы: 050040, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 71, химия және химиялық технология факультеті, 415 аудитория.

Басылым күні :  07.09.2018