Оразбаева Дина Сайлаубекқызы

6D060600 – «Химия» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесіне іздену үшін ұсынылған Оразбаева Дина Сайлаубекқызының «Жер қыртысындағы органикалық токсиканттарды анықтаудың қатты фазалы микроэкстракциясының қолдануымен «жасыл» әдістемелерін даярлау» тақырыбындағы диссертациясын қорғауы туралы ақпарат.

Қорғау тілі: ағылшынша.

Диссертация әл-Фараби атындағы Қазақ ұлтық университетінің аналитикалық, коллоидтық химия және сирек элементтер технологиясы кафедрасында орындалған.

Рецензенттер:

Уралбеков Болат Муратович – химия ғылымдарының кандидаты, профессор, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы қ., Қазақстан. Мамандығы: 02.00.00.

Аппазов Нұрбол Орынбасарұлы – химия ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор, Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті, Қызылорда қ., Қазақстан. Мамандығы: 02.00.00.

Ғылыми кеңесшілер:

1. Кенесов Булат Нурланович – химия ғылымдарының кандидаты, профессор, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы қ., Қазақстан.

2. Козиел Ясек Адам – Ph.D., қауымдастырылған профессор, Айова Штатының Университеті, Эймс, АҚШ.

Қорғау 2018 жылғы 10 қазанда сағат 14.00-да әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы 6D060600 – «Химия», 6D072000 – «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы», 6D072100 – «Органикалық заттардың химиялық технологиясы», 6D073900 – «Мұнайхимия» мамандықтар тобы бойынша диссертациялық кеңесінде өтеді.

Мекен-жайы: 050040, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 71, химия және химиялық технология факультеті, 415 аудитория.

Басылым күні :  07.09.2018