Әуелханқызы Мөлдір

6D074000 – Наноматериалдар және нанотехнология (химиялық ғылымдар)» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесіне іздену үшін ұсынылған Әуелханқызы Мөлдір на тему «Reaction mechanism of soot precursors formation in hydrocarbon flame» (Көмірсутекті жалындарда күйе бөлшектерінің түзілу механизмі) тақырыбындағы диссертациясын қорғауы туралы ақпарат.

Қорғау тілі: ағылшынша.

Диссертация әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің химиялық физика және материалтану кафедрасында орындалған.

Рецензенттер:

Мессерле Владимир Ефремович – техника ғылымдарының докторы, aль-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің профессоры, Алматы қ., Қазақстан, мамандығы 01.04.14;

Кудайбергенов Саркыт Елекенович – химия ғылымдарының докторы, Қ.И. Сатпаев атындағы Қазақ Ұлттық Техникалық Университетінің профессоры, Алматы қ., Қазақстан, мамандығы 02.00.06.

Ғылыми кеңесшілері:

Шабанова Татьяна Алексеевна химия ғылымдарының докторы, профессор, Қ.И. Сатпаев атындағы геология ғылымдарының институты, Алматы қ., Қазақстан;

Славинская Надежда Александровна – химия ғылымдарының докторы, немістің ядролық қауіпсіздік орталығының аға ғылыми қызметкері (GRS), Мюнхен қ., Германия.

Қорғау 2018 жылы 15 қыркүйекте сағат 14:00-де әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы «6D074000 – Наноматериалдар және нанотехнология (химиялық ғылымдар)», «6D074000 – Наноматериалдар және нанотехнология (физика)», «6D073400 – Жарылғыш заттар мен пиротехникалық құралдардың химиялық технологиясы» мамандықтар тобы бойынша диссертациялық кеңесінде өтеді.

Мекен-жайы: 050040, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 71, химия және химиялық технология факультеті, №415 мәжіліс залы.

Басылым күні :  13.08.2018