Бакранов Нұрлан Болатұлы

6D074000 - Наноматериалдар және нанотехнологиялар (физика)» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесіне іздену үшін ұсынылған Бакранов Нұрлан Болатұлының «Суды фотоэлектрохимиялық бөлуге арналған ZnO наноқұрылымдарының синтезі және иерархиялық декорациясы» тақырыбындағы диссертациясын қорғауы туралы ақпарат.

Қорғау тілі: орыс.

Диссертация Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰҒЗИ-дың инженерлік профилі зертханасында орындалған.

Рецензенттер:

Бейсенов Ренат Елемесович – PhD, Физика-техникалық институтының Ю.В.Горелкин атындағы ЭПР зертханасының меңгерушісі; мамандығы - 6D074000

Яр-Мухамедова Гульмира Шарифовна – физика-математика ғылымдарының докторы, әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің профессоры, Алматы қ., Қазақстан; мамандығы 01.04.07.

Ғылыми кеңесшілері:

Искаков Ринат Маратұлы - ғылым докторы, профессор, ҚазҰҒЗИ ғылыми жұмыс бойынша проректоры; мамандығы 02.00.06.

Нұраже Нұршәт – PhD докторы, Техасс технологиялық университетінің профессоры, Химиялық инженерия кафедрасы, Лаббок қ., АҚШ.

Қорғау 2018 жылдың 12 маусымда сағат 15:00-де әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы «6D074000 - Наноматериалдар және нанотехнологиялар (физика)», «6D074000 - Наноматериалдар және нанотехнологиялар (хим.ғылымдары)», «6D073400 – Жарылғыш заттар мен пиротехникалық құралдардың химиялық технологиясы» мамандықтар тобы бойынша диссертациялық кеңесінде өтеді.

Мекен-жайы: 050040, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 71, химия және химиялық технология факультеті, 415 аудитория.

 

Қорғау күні 2018 жылдың 15 қыркуйек күніне 12.00 сағатқа ауыстырылды, рецензенттер мен қорғау өтетін орны өзгертілмейді.

Басылым күні :  11.05.2018