Ормаханова Еңлік Нұрланқызы

«6D021300 – Лингвистика» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесіне іздену үшін ұсынылған Ормаханова Еңлік Нұрланқызының «Телевизиялық дискурс: жүйелік-функционалды аспект («Талант-шоу» ойын-сауық публицистикалық бағдарламасының негізінде)» тақырыбындағы диссертациясын қорғауы туралы ақпарат.

Қорғау тілі: орыс.

Диссертация А.Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институтында орындалған.

Рецензенттер:

Ахатова Багиля Абильмажиновна – филология ғылымдарының докторы, Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің халықаралық коммуникация кафедрасының профессоры, Алматы қ., Қазақстан, мамандығы 10.02.19;

Есенова Қалбике Өмірбайқызы - филология ғылымдарының докторы, Абай атындағы ҚазҰПУ, Филология институты, жалпы тіл білімі кафедрасының меңгерушісі, Алматы қ., Қазақстан, мамандығы 10.02.02.

Ғылыми кеңесшілері:

Базарбаева Зейнеп Мүсілімқызы – филология ғылымдарының докторы, А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының профессоры, ҚР ҰҒА корреспондент мүшесі, Алматы қ., Қазақстан;

Нуреттин Демир – доктор PhD, Хаджеттепе университетінің профессоры, Анкара қ., Түркия.

Қорғау 2018 жылы 7 маусым күні сағат 10.00 әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы «6D021300 – Лингвистика», «6D020900 – Шығыстану», «6D021200 – Түркітану» мамандықтар тобы бойынша диссертациялық кеңесінде өтеді.

Мекен-жайы: 050040, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 71, филология және әлем тілдері факультеті, № 312 мәжіліс залы.

Басылым күні :  03.05.2018