Мухияева Динара Мұхтаржанқызы

«6D051700 – Инновациялық менеджмент» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесіне іздену үшін ұсынылған Мухияева Динара Мұхтаржанқызының «Корпорацияның инновациялық қызметі: қаржыландыру және басқару механизмі (Қазақстан Республикасының материалдарында)» тақырыбындағы диссертациясын қорғауы туралы ақпарат.

Қорғау тілі: қазақ.

Диссертация Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетіндеәл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің «Менеджмент» кафедрасында орындалған.

Рецензенттер:

Баймуратов Ораз Баймуратович– экономика ғылымдарының докторы, профессор Ұлттық ғылым академиясының академигі, Алматы қ., Қазақстан.

Купешова Сәуле Телеуханқызы – экономика ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті «Менеджмент және маркетинг» кафедрасының доценті, Алматы қ., Қазақстан, мамандығы 08.00.01.

Ғылыми кеңесшілері:

Толысбаев Бауыржан Советұлы – экономика ғылымдарының докторы, профессор, Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ, Алматы қ., Қазақстан;

Петр Хайек – PhD, Юникорн Колледжінің профессоры, Прага қ., Чехия.

Қорғау 2018 жылғы 25 мамырда сағат 15:00-де әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы «6D050600 – Экономика», «6D051300 – Әлемдік экономика», «6D051700 – Инновациялық менеджмент», «6D090900 - Логистика» мамандықтар тобы бойынша диссертациялық кеңесінде өтеді.

Мекен-жайы: 050040, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 71, Экономика және бизнес Жоғары мектебі, №202 мәжіліс залы.

Басылым күні :  23.04.2018