Шалхаров Ернар Сайлаубекович

«6D030100 – Құқықтану» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесіне іздену үшін ұсынылған Шалхаров Ернар Сайлаубековичтің «Медициналық қызметкерлердің қызметтерін реттеудің құқықтық мәселелері» тақырыбындағы диссертациясын қорғауы туралы ақпарат.

Қорғау тілі: орыс.

Диссертация Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің әлеуметтік ғылымдар факультетінің құқықтану кафедрасында орындалған.

Рецензенттер:

Жатканбаева Айжан Ержановна– з.ғ.д., профессор, Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, кеден, қаржы және экологиялық құқық кафедрасының менгерушісі.

Айкумбеков Нурлан Рахматуллаевич – з.ғ.к., Каспий университетінің қауымдастырылған профессоры.

Ғылыми кеңесшілері:

Дусипов Еркін Шажаевич – заң ғылымдарының докторы, профессор, ҚР Президентінің жанындағы мемлекеттік басқару академиясы, Астана қ., Қазақстан;

Батырбаев Нұрлан Мухтарович заң ғылымдарының кандидаты, доцент, Қ.А.Ясауи атындағы халықаралы қазақ-түрік университеті, Түркістан қ., Қазақстан;

Гревцова Радмила Юрьевна – заң ғылымдарының кандидаты, Украина адвокатура академиясының доценті, Киев қ., Украина.

Қорғау 2018 жылғы 12 мамырда сағат 10:00-де әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы «6D030100 – Құқықтану» мамандық тобы бойынша диссертациялық кеңесінде өтеді.

Мекен-жайы: 050040, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 71, құқықтану факультеті, БОҒ 3, №413 дәрісхана.

Басылым күні :  11.04.2018