Бурханбеков Кайрат Едилбекович

6D073900 – Мұнайхимиясы мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесіне іздену үшін ұсынылған Бурханбеков Кайрат Едилбековичтің «Баламалы мотор отындары мен бағалы органикалық қосылыстар алу үшін көміртекқұрамды қалдықтарды катализдік-гидрогенизациялық өңдеу» тақырыбындағы диссертациясын қорғауы туралы ақпарат.

Қорғау тілі: орысша

Диссертация әл-Фараби атындағы Қазақ ұлтық университетінің физикалық химия, катализ және мұнай химиясы кафедрасында орындалған.

Рецензенттер:

Байкенов Мурзабек Исполович – химия ғылымдарының докторы, профессор, Е.А. Букетов атындағы ҚарҰУ. Мамандығы: 02.00.15.

Селенова Багдат Саматовна – химия ғылымдарының докторы, профессор, Қ.И. Сатпаев атындағы ҚазҰЗТУ. Мамандығы: 02.00.13, 02.00.15;

Ғылыми кеңесшілер:

1. Аубакиров Ермек Айтказынович – химия ғылымдарының докторы, профессор, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, химия және химиялық технология факультеті, физикалық химия, катализ және мұнайхимиясы кафедрасының меңгерушісі.

2. Руди Лин Лак – PhD, Мичиган Технологиялық Университеті, Хоутон қ., АҚШ.

Қорғау 2018 жылдың 14 ақпанында сағат 16.00-де әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы 6D060600 – «Химия», 6D072000 – «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы», 6D072100 – «Органикалық заттардың химиялық технологиясы», 6D073900 – «Мұнайхимиясы» мамандықтар тобы бойынша диссертациялық кеңесінде өтеді.

Мекен-жайы: 050040, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 71, химия және химиялық технология факультеті, 415 аудитория.

Басылым күні :  12.01.2018