Сәулембек Гүлмира Рзаханқызы

«6D021400 – Әдебиеттану» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесіне іздену үшін ұсынылған Сәулембек Гүлмира Рзаханқызының «Қазіргі прозадағы постмодернизм» тақырыбындағы диссертациясын қорғауы туралы ақпарат.

Қорғау тілі: қазақ

Диссертация М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтында орындалған.

Рецензенттер:

Ержанова Сәуле Баймырзақызы – филология ғылымдарының докторы, ҚазМемҚызПУ профессоры, Алматы қ., Қазақстан, мамандығы − 10.01.02;

Таңжарықова Алуа Васильевна – филология ғылымдарының докторы, Абай атындағы ҚазҰПУ профессор м.а., Алматы қ., Қазақстан, мамандығы − 10.01.02.

Ғылыми кеңесшілері:

Пірәлі Гүлзия Жайлауқызы – филология ғылымдарының докторы, профессор, М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты, Алматы қ., Қазақстан;

Өнал Мехмет Нажы – филология ғылымдарының докторы, профессор, Муғла Сыткы Кочман университеті, Муғла қ., Түркия.

Қорғау 2018 жылғы 31 қаңтарда сағат 16.00-де әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы «6D020500 – Филология», «6D020700 – Аударма ісі», «6D021000 – Шетел филологиясы», «6D021400 – Әдебиеттану», «6D050400 – Журналистика», «6D011800 – Орыс тілі және әдебиеті» мамандықтар тобы бойынша диссертациялық кеңесінде өтеді.

Мекен-жайы: 050040, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы,71, Филология және әлем тілдері факультеті, 310 дәрісхана.

Басылым күні :  26.12.2017