Ахметзаки Еркежан Жұмақанқызы

«6D050600 – Экономика» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесіне іздену үшін ұсынылған Ахметзаки Еркежан Жұмақанқызының «The effect of Eurasian economic integration on foreign direct investment inflows» («Еуразиялық экономикалық интеграцияның тікелей шетелдік инвестициялар ағынына ықпалы») тақырыбындағы диссертациясын қорғауы туралы ақпарат.

Қорғау тілі: ағылшын.

Диссертация әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің «Экономика» кафедрасында орындалған.

Рецензенттер:

Арупов Акимжан Арупович – экономика ғылымдарының докторы, Әлемдік экономика және халықаралық қатынастар институтының профессоры, Алматы қ., Қазақстан, мамандығы 08.00.14;

Джеральд Пек - доктор PhD, КИМЭП Университетінің профессоры, әлеуметтік ғылымдар факультетінің деканы, Алматы, Қазақстан.

Ғылыми кеңесшілері:

Мухамедиев Булат Минтаевич – экономика ғылымдарының докторы, профессор, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы қ., Қазақстан;

Дэвид М. Кемме – доктор PhD, Мэмфис университетінің профессоры, Мэмфис қ., АҚШ.

Қорғау 2017 жылғы 29 желтоқсанда сағат 15:00-де әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы «6D050600 – Экономика», «6D051300 – Әлемдік экономика», «6D051700 – Инновациялық менеджмент», «6D090900 – Логистика» мамандықтар тобы бойынша диссертациялық кеңесінде өтеді.

Мекен-жайы: 050040, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 71, экономика және бизнес жоғары мектебiнiң мәжіліс залы, 202 ауд.

Басылым күні :  29.11.2017