Тлеукенов Ер-Таргын Оралханович

«6D060500–Техникалық физика» мамандығы бойынша философия докторы (Ph.D) дәрежесін алу үшін ұсынылған Тлеукенов Ер-Таргын Оралханұлы «(Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta)N нитридті жабынның микроқұрылымына және физика-механикалық қасиетіне тұну шартының әсер етуі» тақырыбындағы диссертациялық жұмысын қорғауы туралы ақпарат енгізулеріңізді өтініп сұрайды.

Қорғау орыс тілінде болады.

Диссертациялық жұмыс Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университетінің техникалық физика және материалтану кафедрасында орындалған.

Рецензенттер:

Яр-Мухамедова Гульмира Шарифовна — ф.-м.ғ.д., профессор, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, (Алматы қ., Қазақстан Республикасы), мамандығы 01.04.07;

Тлебаев Кайрат Бейшенович — ф.-м.ғ.д., профессор, физика кафедрасының меңгерушісі, Абай атындағы ҚазҰПУ (Алматы қ., Қазақстан Республикасы), мамандығы 01.04.07.

Ғылыми кеңесшілері:

Плотников Сергей Викторович — ф.-м.ғ.д., профессор, техникалық физика және материалтану кафедрасының меңгерушісі, Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті (Өскемен қ., Қазақстан Республикасы);

Погребняк Александр Дмитриевич — ф.-м.ғ.д., профессор, Люблин технологиялық университеті (Люблин қ., Польша Республикасы).

Қорғау 2017 жылғы 27 желтоқсанында сағат 16:00-де әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы «6D060400 – Физика», «6D060500 - Ядролық физика», «6D072300 - Техникалық физика», «6D071900 - Радиотехника, электроника және телекоммуникация», «6D071000 - Материалтану және жаңа материалдар технологиясы», «6D061100 – Физика және астрономия» мамандықтары тобының диссертациялық кеңесінде өтеді.

Мекен-жайы: 050040, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 71, физика-техникалық факультеті, №330 мәжіліс залы.

Басылым күні :  25.11.2017