Тайрабекова Самал Жанатовна

«6D072000 – Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесіне іздену үшін ұсынылған Тайрабекова Самал Жанатовнаның «Көмірсутек шикізаттарын каталитикалық өңдеудегі композициялық бейорганикалық материалдар» тақырыбындағы диссертациясын қорғауы туралы ақпарат.

Қорғау тілі: орысша.

Диссертация әл-Фараби атындағы Қазақ ұлтық университетінің жалпы және бейорганикалық химия кафедрасында орындалған.

Рецензенттер:

Закарина Нэлли Асқарқызы – химия ғылымдарының докторы, профессор, Д.В. Сокольский атындағы электрохимия, катализ және жанармай Институтының мұнай өңдеу технологиясы зертханасының меңгерушісі. Алматы қ., Қазақстан, мамандығы 02.00.15.-Химиялық кинетика және катализ.

Ахатова Зауеш Сүлейменқызы,   Қазақ Ұлттық Аграрлық университетінің «Өсімдікті қорғау және карантин» кафедрасының ассоцирленген профессоры химия ғылымдарының кандидаты, Алматы қ., Қазақстан, мамандығы 02.01.00 – Бейорганикалық химия.

Ғылыми кеңесшілер:

1. Досумов Кұсман - химия ғылымдарының докторы, профессор, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлтық университетінің физико-химиялық әдістерді зерттеу және талдау орталығы, газохимия зертханасының меңгерушісі, Алматы қ., Қазақстан Республикасы.

2. Мурзин Дмитрий Юрьевич - химия ғылымдарының докторы, профессор, Академия Або университетенің профессоры, Турку қ., Финляндия.

Қорғау 2017 жылғы 25 желтоқсанда сағат 16.00-де әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы «6D072000 – Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығы бойынша диссертациялық кеңесінде өтеді, мекенжайы: әл-Фараби даңғылы, 71, химия және химиялық технология факультеті, 415 аудиториясы.

Басылым күні :  24.11.2017