Иманбаев Ержан Иманбайұлы

6D073900 – Мұнайхимия мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесіне іздену үшін ұсынылған Иманбаев Ержан Иманбайұлының «Мұнайбитумды жыныстардан табиғи битумдарды бөліп алу және өңдеу» тақырыбындағы диссертациясын қорғауы туралы ақпарат.

Қорғау тілі: орысша

Диссертация әл-Фараби атындағы Қазақ ұлтық университетінің физикалық химия, катализ және мұнай химиясы кафедрасында орындалған.

Рецензенттер:

Селенова Багдат Саматовна – химия ғылымдарының докторы, профессор, Қ.И. Сатпаев атындағы ҚазҰЗТУ. Мамандығы: 02.00.13, 02.00.15;

Мельдешов Амангелди Абдихаликович – химия ғылымдарының докторы, профессор, «М. Тынышпаев атындағы транспорт және коммуникация академиясы» АҚ. Мамандығы: 02.00.13.

Ғылыми кеңесшілер:

1. Оңғарбаев Ердос Калимуллаұлы – химия ғылымдарының докторы, профессор, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, химия және химиялық технология факультетінің деканы.

2. Рудык Светлана Николаевна – PhD, Сұлтан Кабус Университеті, Мускат қ., Оман Сұлтандығы.

Қорғау 2017 жылғы 21 желтоқсанда сағат 14.00-да әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы 6D060600 – «Химия», 6D072000 – «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы», 6D072100 – «Органикалық заттардың химиялық технологиясы», 6D073900 – «Мұнайхимия» мамандықтар тобы бойынша диссертациялық кеңесінде өтеді.

Мекен-жайы: 050040, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 71, химия және химиялық технология факультеті, 415 аудитория.

Басылым күні :  21.11.2017