Байтуякова Жулдыз Жумабаевна

«6D060100 – Математика» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесіне іздену үшін ұсынылған Байтуякова Жулдыз Жумабаевнаның «Енгізу теоремалары және Фурье қатарларымен қатаң аппроксимациялау» тақырыбындағы диссертациясын қорғауы туралы ақпарат.

Қорғау тілі: орыс.

Диссертация Еуразия ұлттық университетінің жоғары математика кафедрасында орындалған.

Рецензенттер:

Кангужин Балтабек Есматович – физика-математика ғылымдарының докторы, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры, Алматы қ., Қазақстан, мамандығы 01.01.02;

Базарханов Даурен Болысбекович–физика-математика ғылымдарының кандидаты, Математика және математикалық модельдеу институтының функциялар теориясы бөлімінің меңгерушісі, профессор, Алматы қ., Қазақстан, мамандығы 01.01.01.

Ғылыми кеңесшілері:

Бокаев Нуржан Адилханович – физика-математика ғылымдарының докторы, Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің профессоры, Астана қ., Қазақстан;

Винфред Зикель – Фридрих-Шиллер атындағы Йена университетінің профессоры, PhD, Йена қ., Германия.

Қорғау 2017 жылғы 22 желтоқсанда сағат 14:00-де әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы «6D060100 – Математика», «6D060300 – Механика», «6D070500 – Математикалық және компьютерлік модельдеу », «6D074600 – Ғарыштық техника және технологиялар» мамандықтар тобы бойынша диссертациялық кеңесінде өтеді.

Мекен-жайы: 050040, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 71, механика-математика факультеті, №213 мәжіліс залы.

Басылым күні :  20.11.2017