Михайлова Светлана Леонидовна

«6D074000 - Наноматериалдар және нанотехнологиялар» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесіне іздену үшін ұсынылған Михайлова Светлана Леонидовнаның «Металл нанокластерлерімен модификацияланған аморфты алмаз тәрізді көміртек (а-С:Н) қабықшаларының құрылымы мен электрондық қасиеттері» тақырыбындағы диссертациясын қорғауы туралы ақпарат.

Қорғау тілі: орыс.

Диссертация әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің Қатты дене физикасы және бейсызық физика кафедрасында орындалған.

Рецензенттер:

Умаров Фарид Фахриевич - физика-математика ғылымдарының докторы, Қазақстан-британ техникалық университетінің профессоры, Алматы қ., Қазақстан, мамандығы 01.04.04;

Мить Константин Александрович - техника ғылымдарының кандидаты Горелкин атындағы ЭПР - спектроскопия зертханасында аға ғылыми қызметкері, Алматы қ., Қазақстан, мамандығы 01.04.07.

Ғылыми кеңесшілері:

Приходько Олег Юрьевич - физика-математика ғылымдарының докторы, профессор, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы қ., Қазақстан;

Мочалин Вадим Николаевич – PhD, Миссури университетінің профессоры, Ролла қ., Миссури, АҚШ.

Қорғау 2017 жылғы 21 желтоқсанда сағат 14:00-де әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы «6D074000 – Наноматериалдар және нанотехнологиялар» мамандық бойынша диссертациялық кеңесінде өтеді.

Мекен-жайы: 050040, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 71, химия және химиялық технология факультеті, №415 бөлмесі.

 

Қорғау орны өзгертілуі туралы хабарлама

6D074000 - Наноматериалдар және нанотехнологиялар (физика), 6D074000 - Наноматериалдар және нанотехнологиялар (хим.ғылымдары), 6D073400 – Жарылғыш заттар мен пиротехникалық құралдардың химиялық технологиясы мамандықтары бойынша диссертациялық кеңес 6D074000 - Наноматериалдар және нанотехнологиялар мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесін іздену үшін Михайлова Светлана Леонидовнаның «Металл нанокластерлерімен модификацияланған аморфты алмаз тәрізді көміртек (а-С:Н) қабықшаларының құрылымы мен электрондық қасиеттері» атты диссертациясын қорғау әл-Фараби атындағы химия факультетінің 415 дәрісханадан 308 дәрісханаға аустырылуы туралы хабарлайды. (Хабарлама 13.12.2017 ж енгізілді)

Басылым күні :  20.11.2017