Атахан Нилупар

«6D060100–Математика» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесіне іздену үшін ұсынылған Атахан Нилупардың «Boundary value problems for singularly perturbed integro-differential equations» (Сингулярлы ауытқыған интегралдық дифференциалды теңдеу үшін шеттік есептер) тақырыбындағы диссертациясын қорғауы туралы ақпарат.

Қорғау тілі: ағылшын.

Диссертация әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің дифференциалдық теңдеулер және басқару теориясы кафедрасында орындалған.

Рецензенттер:

Тлеубергенов Марат Ыдырысұлы – физика-математика ғылымдарының докторы, ҚР БҒМ Математика және математикалық модельдеу институтының профессоры, Алматы қ., Қазақстан, мамандығы 01.01.02;

Токмаганбетов Нияз Есенжолович - техника ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің іргелі математика кафедрасының PhD докторы, Алматы қ., Қазақстан, мамандығы «6D060100-Математика»;

Ғылыми кеңесшілері:

Дауылбаев Мұратхан Құдайбергенұлы – физика-математика ғылымдарының докторы, профессор, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы қ., Қазақстан;

Ахмет Марат Убайдуллаұлы – физика-математика ғылымдарының докторы, профессор, Орталық шығыс техникалық университеті, Анкара қ., Түркия.

Қорғау 2017 жылғы 15 желтоқсанда сағат 16:00-де әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы «6D060100-Математика», «6D060300-Механика», «6D070500-Математикалық және компьютерлік модельдеу», «6D074600-Ғарыштық техника және технологиялар» мамандықтар тобы бойынша диссертациялық кеңесінде өтеді.

Мекен-жайы: 050040, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 71, механика-математика факультеті, №213 аудитория.

Басылым күні :  14.11.2017