Болатхан Кенжегул

«6D070100 – Биотехнология» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесіне іздену үшін ұсынылған Болатхан Кенжегулдің «Биологиялық белсенді заттар өндіргіш цианобактериялардың жаңа штамдарын бөліп алу және зерттеу» тақырыбындағы диссертациясын қорғауы туралы ақпарат.

Қорғау тілі: қазақ.

Диссертация әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің биотехнология кафедрасында орындалған.

Рецензенттер:

Лесова Жаниха Туреевна – биология ғылымдарының кандидаты, доцент, 06.01.05. - Селекция және тұқым шаруашылығы, Алматы Техникалық Университетінің профессоры, Алматы қ., Қазақстан.

Нурашов Сатбай Бакытбаевич - биология ғылымдарының кандидаты, 03.00.05. – Ботаника, ШЖҚ РМК «Ботаника және фитожерсіндіру институты» ҚР БҒМ микология және альгология зертханасының меңгерушісі, Алматы қ., Қазақстан.

Ғылыми кеңесшілері:

Жамбакин Кабыл Жапарович – биология ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҒА академик, Өсімдіктер биологиясы және биотехнологиясы институтының директоры, Алматы қ., Қазақстан.

Жири Копески – химия ғылымдарының докторы, Микробиология институтының профессоры, Прага қ., Чехия.

Қорғау 2017 жылғы 8 желтоқсанда сағат 15:00-де әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы «6D060700 – Биология», «6D070100 – Биотехнология», «6D061300 – Геоботаника» мамандықтар тобы бойынша диссертациялық кеңесінде өтеді.

Мекен-жайы: 050040, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 71, биология және биотехнология факультеті, № 214 аудитория.

Басылым күні :  07.11.2017