Дарибаев Беимбет Серикович

«6D060200 – Информатика» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесіне іздену үшін ұсынылған Дарибаев Беимбет Сериковичтің «Гетерогенді есептеу ресурстарында конвекция және сүзу есептерінің сандық шешімдеріне арналған параллельді алгоритмдерді өңдеу» тақырыбындағы диссертациясын қорғауы туралы ақпарат .

Қорғау тілі: орыс.

Диссертация әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің информатика кафедрасында орындалған.

Рецензенттер:

Атымтаева Ляззат Бахытовна – физика-математика ғылымдарының докторы, доцент, Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті, Алматы қ., Қазақстан, мамандығы 01.02.04;

Нурсеитов Данияр Борисович – физика-математика ғылымдарының кандидаты, Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті, Алматы қ., Қазақстан, мамандығы 01.01.07.

Ғылыми кеңесшілері:

Данаев Наргозы Турсынбаевич  физика-математика ғылымдарының докторы, профессор, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы қ., Қазақстан, мамандығы 01.01.07;

Ахмед-Заки Дархан Жумаканович – техника ғылымдарының докторы, Халықаралық бизнес университеті (UIB), Алматы қ., Қазақстан, мамандығы 05.13.18;

Этибар Панахов Сади оглы – PhD, профессор, Баку мемлекеттік университеті, Баку қ., Әзірбайжан.

Қорғау 2017 жылғы 24 қараша сағат 16:00-де әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті жанындағы информатика және ақпараттық жүйелер диссертациялық кеңесінде өтеді. Мекен-жайы: 050040, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 71, механика-математика факультеті, № 213 аудитория.

Басылым күні :  24.10.2017