Кабдрахимова Гаухар Даниловна

«6D060500–Ядролық физика» мамандығы бойынша философия докторы (Ph.D) дәрежесін алу үшін ұсынылған Кабдрахимова Гаухар Даниловнаның«Кластерлі әлсіз байланысқан ядролардың құрылымдық ерекшеліктерінің толық қима реакциясында білінуі» тақырыбындағы диссертациялық жұмысын қорғауы туралы ақпарат.

Қорғау орыс тілінде болады.

Диссертациялық жұмысЛ.Н. Гумилев атындағы ЕҰУядролық физика, жаңа материал мен технологиялар халықаралықкафедрасында орындалған.

Рецензенттер:

Жаксыбекова Кулян Айтмагамбетовна — ф.-м.ғ.д., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ профессорі (Алматы қ., Қазақстан), мамандығы 01.04.16;

Жолдыбаев Тимур Кадыржанович — ф.-м.ғ.к., Ядролық процестер лабораториясыныңмеңгерушісі,ЯФИ (Алматы қ., Қазақстан)мамандығы 01.04.16.

Ғылыми кеңесшілері:

Кутербеков Кайрат Атажанович — ф.-м.ғ.д., профессор, Л.Н. Гумилев атындағы Евразия ұлттық университеті (Астана қ., Қазақстан);

Пенионжкевич Юрий Эрастович— ф.-м.ғ.д., профессор, Ядролық реакциялар лабораториясыны секторының бастығы,БЯЗИ(Дубна қ., Ресей).

Қорғау 2017 жылғы 22караша сағат14:00-де әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы «6D060400 – Физика», «6D060500 - Ядролық физика», «6D072300 - Техникалық физика», «6D071900 - Радиотехника, электроника және телекоммуникация», «6D071000 - Материалтану және жаңа материалдар технологиясы», «6D061100 – Физика және астрономия» мамандықтары тобының диссертациялық кеңесінде өтеді.

Мекен-жайы: 050040, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 71, физика-техникалық факультеті, №330 мәжіліс залы.

Басылым күні :  20.10.2017