Ныкмуканова Маншук Муратовна

6D060600 – «Химия» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесіне іздену үшін ұсынылған Ныкмуканова Маншук Муратовнаның «Қазақстанның Алтай өңірінде өсетін өсімдіктердің кейбір түрлерін химиялық зерттеу» тақырыбындағы диссертациясын қорғауы туралы ақпарат.

Қорғау тілі: қазақ

Диссертация әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің Органикалық заттар, табиғи қосылыстар мен полимерлер химиясы және технология кафедрасында орындалған.

Рецензенттер:

Тулеуов Бораш Игликович – «Фитохимия» халықаралық ғылыми-өндірістік холдингі» АҚ, стероидты қосылыстар химиясы лабораториясының меңгерушісі, ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі, химия ғылымдарының докторы, профессор, мамандығы 02.00.03, 02.00.10;

Сулеймен Ерлан Мэлсулы – химия ғылымдарының кандидаты, PhD, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, химия кафедрасының доценті, мамандығы 02.00.10.

Ғылыми кеңесшілер:

1. Ескалиева Балакыз Кымызгалиевна – химия ғылымдарының кандидаты, Қазақ ұлттық университеті, органикалық заттар, табиғи қосылыстар мен полимерлер химиясы және технология кафедрасының доценті, мамандығы 02.00.10;

2. Muhammad Iqbal Choudhary – PhD, Карачи университеті, химия ғылыми-зерттеу институтының профессоры, Карачи, Пәкістан.

Қорғау 2017 жылғы 22 қарашада сағат 14.00-де әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы 6D060600 – «Химия», 6D072000 – «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы», 6D072100 – «Органикалық заттардың химиялық технологиясы», 6D073900 – «Мұнай химиясы» мамандықтар тобы бойынша диссертациялық кеңесінде өтеді.

Мекен-жайы: 050040, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 71, химия және химиялық технология факультеті, 415 аудитория.

Басылым күні :  20.10.2017