Төлендіұлы Санат

«6D074000–Наноматериалдар және нанотехнология» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесіне іздену үшін ұсынылған Төлендіұлы Санаттың «Self-propagating high-temperature synthesis of superconductors based on magnesium diboride doped nanoparticles» (Нанобөлшектермен допирленген магний дибориді негізінде асаөткізгіштерді өздігінен таралатын жоғары температуралы синтездеу арқылы алу) тақырыбындағы диссертациясын қорғауы туралы ақпарат.

Қорғау тілі: ағылшын.

Диссертация әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің химиялық физика және материалтану кафедрасында орындалған.

Рецензенттер:

Ильин Аркадий Михайлович – физика-математика ғылымдарының докторы, Радиациялқ материалтану және компьютерлік модельдеу зертханасының меңгерушісі, әл-Фараби атындағыҚазақ Ұлттық университетінің профессоры, мамандығы 01.04.07;

Жаканбаев Елдар Асхатович– физика-математика ғылымдарының кандидаты, иондық-плазмалық технологиялар зертханасының меңгерушісі, ядролық физики Институты ҰЯО ҚР, мамандығы 01.04.07;

Ғылыми кеңесшілері:

Фоменко Сергей Михайлұлы химия ғылымдарының кандидаты, Жану мәселелер Институты, ӨЖС – жаңа материалдар зертханасының меңгерушісі, Алматы қ., Қазақстан;

Мартиросян Карен Сергейұлы – PhD философия ғылымдарының докторы, Рио-Гранд Валлей Университетінің профессоры, Браунсвилль қ., АҚШ.

Қорғау 2017 жылғы 14 қарашада сағат 15:00-де әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы«6D074000 – Наноматериалдар және нанотехнология (химия ғылымдары)», «6D074000 – Наноматериалдар және нанотехнология (физика)», «6D073400 – Жарылғыш заттар мен пиротехникалық құралдардың химиялық технологиясы» мамандықтар тобы бойынша диссертациялық кеңесінде өтеді.

Мекен-жайы: 050040, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы,71, химия және химиялық технологияфакультеті, №415 мәжіліс залы.

Басылым күні :  12.10.2017