Лахбаева Жансая Алдабергеновна

6D060600 – «Химия» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесіне іздену үшін ұсынылған Лахбаева Жансая Алдабергеновнаның «Суды ауыр металл иондарынан сорбциялық-флокуляциялық тазарту» тақырыбындағы диссертациясын қорғауы туралы ақпарат.

Диссертация әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің аналитикалық, коллоидтық химия және сирек элементтер технологиясы кафедрасында орындалған.

Рецензенттер:

Абдиев Калдыбек Жамшаевич, химия ғылымдарының докторы, Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық зерттеу технологиялық университетінің «Химиялық инженерия» ғылыми-оқу орталығының ассоциирленген профессоры, мамандығы 02.00.11 – Коллоидты химия және физико-химиялық механика.

Бейсенбаев Орал Корганбекович, химия ғылымдарының докторы, профессор, М.О. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің профессоры, мамандығы – 02.00.04- физикалық химия.

Ғылыми кеңесшілер:

1. Мусабеков Куанышбек Биутович – химия ғылымдарының докторы, профессор, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Қазақстан Республикасы.

2. Башкар Сен Гупта – PhD, профессор, Хериот Вот университетi, Эдинбург қ., Ұлыбритания.

Қорғау 2017 жылдың 20 қыркүйегінде сағат 14.00-де әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы 6D060600 – «Химия» мамандығы бойынша диссертациялық кеңесінде өтеді, мекенжайы: әл-Фараби даңғылы, 71, химия және химиялық технология факультеті, 415 аудиториясы.

Қорғау тілі: орысша

Басылым күні :  19.08.2017