Арепова Гаухар Джумабаевна

«6D060100 – Математика» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесіне іздену үшін ұсынылған Арепова Гаухар Джумабаевнаның «Эллиптико-параболалық типтегі Ньютондық потенциалдардың шекаралық қасиеттерін құру және зерттеу» тақырыбындағы диссертациясын қорғауы туралы ақпарат.

Қорғаутілі: орыс.

Диссертациялық жұмыс РМК "Ғылым Ордасы" базасында ҚР БҒМ ҒК ҒЗИ мен әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің бірлескен оқу бағдарламасының негізінде Математика және математикалық моделдеу институтының Дифференциалдық теңдеулер бөлімінде орындалған.

Рецензенттер:

Кангужин Балтабек Есматович – физика-математика ғылымдарының докторы, профессор, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы қаласы, мамандығы 1.01.02;

Муратбеков Мусахан Баймакбаевич – физика-математика ғылымдарының докторы, профессор, Тараз мемлекеттік педагогикалық институты, Математика және математиканы оқытудың әдістемесі кафедрасының меңгерушісі, Тараз қаласы, мамандығы 01.01.02.

Ғылыми кеңесшілері:

Кальменов Тынысбек Шарипович – ҚР ҰҒА-ның академигі, физика-математика ғылымдарының докторы, профессор, Математика және математикалық модельдеу институты, Алматы қаласы, Қазақстан;

Попиванов Недю – математика ғылымдарының докторы, профессор, “Св. Климент Охридский” София университеті, София қаласы, Болгария.

Қорғау 2017 жылғы 8 маусым сағат 14:00-де әл-Фараби атындағы ҚазҰУ қарамағындағы «6D060100 – Математика», «6D060300 – Механика», «6D070500 – Математикалық және компьютерлік модельдеу», «6D074600 – Ғарыштық техника және технологиялар» мамандықтар тобы бойынша диссертациялық кеңесінде өтеді. Мекен-жайы: 050040, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы,71, механика-математика факультеті, № 213 аудитория.

Басылым күні :  04.05.2017