Қожабек Қанат Мұратұлы

«6D030100 – Құқықтану» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесіне іздену үшін ұсынылған Қожабек Қанат Мұратұлының «Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау саласын мемлекеттік басқаруды құқықтық реттеу: мәселелері және даму болашағы» тақырыбындағы диссертациясын қорғауы туралы ақпарат.

Қорғау тілі: қазақ.

Диссертация Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің Заң факультетінде орындалған.

Рецензенттер:

Айтхожин Кабдулсамих Көшекович – заң ғылымдарының докторы, Д.А. Қонаев атындағы Еуразиялық Заң Академиясының профессоры, Алматы қ., Қазақстан, мамандығы 12.00.02.

Тайгамитов Газиз Дуйсенкулович– заң ғылымдарының кандидаты, Қазақ ұлттық аграрлық университетінің қауымдастырылған профессоры, Алматы қ., Қазақстан, мамандығы 12.00.02.

Ғылыми кеңесшілері:

Жатканбаева Айжан Ержановна – заң ғылымдарының докторы, профессор м.а., әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы қ., Қазақстан;

Риэккинен Мария – PhD доктор, Або академиялық университетінің аға ғылыми қызметкері, Турку қ., Финляндия.

Қорғау 2017 жылғы 13 мамыр сағат 14:00-де әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы «6D030100 – Құқықтану», «6D030200–Халықаралық құқық» мамандықтар тобы бойынша диссертациялық кеңесінде өтеді.

Мекен-жайы: 050040, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 71, заң факультеті, №410 мәжіліс залы.

Басылым күні :  12.04.2017