Рахимов Ернур Кендибаевич

«6D020800 – Археология және этнология» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесіне іздену үшін ұсынылған Рахимов Ернур Кендибаевичтың «Этнография казахов России в трудах отечественных и зарубежных исследователей (XVIII-начала XXІ вв.)» тақырыбындағы диссертациясын қорғауы туралы ақпарат.

Қорғау тілі: орыс.

Диссертация әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің археология, этнология және музеология кафедрасында орындалған.

Рецензенттер:

Әжіғали Серік Ескендірұлы – тарих ғылымдарының докторы, профессор, ҚР БҒМ ҒК-нің Ш.Ш. Уәлиханов атындағы тарих және этнология институтының этнология және антропология бөлім меңгерушісі, мамандығы 07.00.07 – этнология, этнография және антропология; 07.00.06 – археология;

Хатран Досымбек – тарих ғылымдарының кандидаты, «Нұр-Мүбәрак» Египет ислам мәдениеті университетінің жалпыуниверситеттік гуманитарлық пәндер кафедрасының аға оқытушысы, мамандығы 07.00.07 – этнология, этнография және антропология.

Ғылыми кеңесшілері:

Қалыш Аманжол Боранбайұлы – тарих ғылымдарының докторы, профессор,                   әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы қ., Қазақстан;

Павелкова Ярослава– антропология ғылымының докторы, қауымдастырылған профессор, Трнавадағы Кирилл және Мефодий университеті, Трнава қ., Словакия.

Қорғау 2017 жылғы 30 наурыз сағат 15.00-де әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың жанындағы «6D020300 – Тарих», «6D020800 – Археология және этнология», «6D021200 – Түркітану» (тарих ғылымдары) мамандықтар тобы бойынша диссертациялық кеңесінде өтеді.

Мекен-жайы: 050040, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 71, тарих факультеті,           ауд. № 405 мәжіліс залы.

Басылым күні :  28.02.2017