Сейдалиева Гулдана Омаровна

«6D020500 – Филология» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесінеіздену үшін ұсынылған Сейдалиева Гулдана Омаровнаның «Мерзімді баспасөздегі стереотиптердің лингвопрагматикалық ерекшеліктері» тақырыбындағы диссертациясын қорғауы туралы ақпарат.

Қорғау тілі: қазақ.

Диссертация Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті жалпы тіл білімі кафедрасында орындалған.

Рецензенттер:

Алдаш Аймангүл – филология ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ҰҚК Шекара қызметі академиясы, Алматы қ., Қазақстан, мамандығы – 10.02.02;

Ислам Айбарша – филология ғылымдарының докторы, Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ Шетел тілдері педагогикалық факультетінің деканы, Алматы қ., Қазақстан, мамандығы – 10.02.02;

Ғылыми кеңесшілері:

Есенова Қалбике Өмірбайқызы –филология ғылымдарының докторы, профессор, Абай атындағы ҚазҰПУ, Алматы қ., Қазақстан;

Хабибе Языджы Эрсой – PhD доктор, Гази университетінің қауымдастырылған профессоры, Анкара қ., Түркия.

Қорғау 2017 жылғы 30 наурызда сағат 10:00-де әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы 6D020500 – «Филология», 6D021000 – «Шетел филологиясы», 6D021400 –«Әдебиеттану», 6D020700 – «Аударма ісі», 6D050400 – «Журналистика», 6D011800 –«Орыс тілі және әдебиеті» мамандықтар тобы бойынша диссертациялық кеңесінде өтеді.

Мекен-жайы: 050040, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 71, филология және әлем тілдері факультеті, ф.ғ.д., профессор М.М. Бағысбаева атындағы № 3-1дәрісхана.

Басылым күні :  25.02.2017