Алипбаев Аманбол Наматжанович

«6D073400 – Жарылғыш заттар мен пиротехникалық құралдардың химиялық технологиясы» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесіне іздену үшін ұсынылған Алипбаев Аманбол Наматжанвичтің «Композициялық материалдарды технологиялық режимінде жану және синтездеу» тақырыбындағы диссертациясын қорғауы туралы ақпарат.

Қорғау тілі: орысша.

Диссертация әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің химиялық физика және материалтану кафедрасында орындалған.

Рецензенттер:

Сатбаев Баймахан Нурлыбаевич – химия ғылымдарының докторы, «Минералды шикізаттарды кешенді қайта өңдеу жөніндегі ұлттық орталық кәсіпорын филиалының директоры» Астанадағы республикалық мемлекеттік кәсіп.орын филиалының директор Астана қ, Қазақстан,мамандығы,диплом 05.16.02, ТД № 0001565 (протокол №1Д/38 13.01.2012).

Устименко Александр Бориславович – техника ғылымдарының докторы, Директор НТО «Плазмотехника»,Алматы қ, Казақстан, мамандығы 01.04.14, диплом № 024630 (протокол №85 от 14.12.2012).

Ғылыми кеңесшілері:

Абдулкаримова Роза Габдулловна химия ғылымдарының докторы, доцент, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы қ., Қазақстан;

Зарко Владимир Егорович – физика және матиматика ғылымдарының докторы,СБ РАҒ кинетикалық химия және жану институт профессоры, Новосирибк, Ресей

Қорғау 2017 жылғы 24 наурыз сағат 16:00-де әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы «6D074000 – Наноматериалдар және нанотехнология (химия ғылымдары)», «6D074000 – Наноматериалдар және нанотехнология (физика)», «6D073400 – Жарылғыш заттар мен пиротехникалық құралдардың химиялық технологиясы» мамандықтар тобы бойынша диссертациялық кеңесінде өтеді.

Мекен-жайы: 050040, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 71, химия және химиялық технология факультеті, № 415 мәжіліс залы.

Басылым күні :  23.02.2017