Беркинбаева Ақнұр Сабитовна

«6D074000 – Наноматериалдар және нанотехнологиялар (физика)» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесіне іздену үшін ұсынылған Беркинбаева Ақнұр Сабитовнаның «Наноқұрылымды жамылғысы бар демпфирлеуші материалдар мен құрлымдарды құру» тақырыбындағы диссертациясын қорғауы туралы ақпарат.

Қорғау тілі: қазақша.

Диссертация Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетінің «Білдек жасау, материалтану және машинажасау өндірісінің технологиясы» кафедрасында орындалған.

Рецензенттер: Тусупбаев Несіпбай Қуандықович техника ғылымдарының докторы, доцент,ассоцияланған профессор АҚ «Металлургия және кен байыту институты», флотореагенттер және кен байыту зертханасының меңгерушісі.мамандығы 25.00.13

Достаева Ардақ Мухамедиевна – философия докторы (PhD), аға оқытушы Қарағанды мемлекеттік Техникалық университетінің «Нанотехнологиялар және металлургия » кафедрасы, Қарағанды қ, Қазақстан, мамандығы 6D071000.

Ғылыми кеңесшілері:

1. Өтепов Ерқасын Балапанұлы – техника ғылымының докторы, профессор, Қазақ ұлттық зерттеу техникалық университеті Қ.И. Сәтбаев, Алматы, Қазақстан Республикасы.

2. Юрген Баст – техника ғылымының докторы, Фрайберг таукен академиясының профессоры, Германия.

Қорғау 2017 жылғы 29 наурыз сағат 14:00-де әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы «6D074000 – Наноматериалдар және нанотехнологиялар (физика)», «6D074000 – Наноматериалдар және нанотехнологиялар (химиялық ғылымдар)», «6D073400 – Жарылғыш заттар мен пиротехникалық құралдардың химиялық технологиясы» мамандықтар тобы бойынша диссертациялық кеңесінде өтеді.

Мекен-жайы: 050040, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 71, химия және химиялық-технология факультеті, № 415 мәжіліс залы.

Басылым күні :  22.02.2017