Лайсханов Шахислам Узакбаевич

Лайсханов Шахислам Узакбаевичтің «Оңтүстік Қазақстан облысындағы агроландшафттардың деградациясы (Отырар ауданы мысалында)» тақырыбындағы диссертациясын қорғауы туралы ақпарат.

Қорғау тілі: қазақ.

Диссертация әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің география, жерге орналастыру және кадастр кафедрасында орындалған.

Рецензенттер:

Каймулдинова Куляш Дуйсенбаевна – география ғылымдарының докторы, профессор, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің Жаратылыстану және география институтының директоры, мамандығы 25.00.23;

Курбаниязов Абилгазы Коптлеуович – география ғылымдарының кандидаты, доцент, Қ.А. Яссауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінің Үздіксіз білім беру институтының директоры, мамандығы 25.00.23.

Ғылыми кеңесшілері:

Мамутов Жекен Умбеткулович – биология ғылымдарының докторы, профессор, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы қ., Қазақстан;

Бурхард Мейер (Burghard Meyer) – жаратылыстану ғылымдарының докторы, Лейпциг университетінің профессоры, Лейпциг қ., Германия.

Қорғау 2017 жылдың 17 ақпанында сағат 10:00-де әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы «6D060900-География», «6D061000-Гидрология», «6D090200-Туризм», «6D060800-Экология» (географиялық ғылымдар) мамандықтар тобы бойынша диссертациялық кеңесінде өтеді.

Мекен-жайы: 050040, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 71, география және табиғатты пайдалану факультеті, № 219 ауд.

Басылым күні :  16.01.2017