Ан Алексей Евгеньевич

«6D0050600 – Экономика» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесіне іздену үшін ұсынылған Ан Алексей Евгеньевич «Ғылымға негізделген экономиканың қалыптасуындағы университеттердің инновациялық қызметтері негізінде» тақырыбындағы диссертациясын қорғауы туралы ақпарат.

Қорғау тілі: орыс.

Диссертация әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің Экономика және бизнес жоғары мектебі, экономика кафедрасында орындалған.

Рецензенттер:

Сагиева Римма Калымбековна – экономика ғылымдарының докторы, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, қаржы кафедрасы профессорының м.а., Алматы қ., Қазақстан, мамандығы 08.00.01;

Доскалиева Баян Биккайровна - экономика ғылымдарының докторы, профессор, АҚ «Қаржы академиясы» «Экономика және менеджмент» кафедрасының меңгерушісі, Астана қ., Қазақстан, мамандығы 08.00.05.

Ғылыми кеңесшілері:

Даулетбаков Бакыткан Даулетбакович – экономика ғылымдарының докторы, профессор, Алматы технологиялық университеті, Алматы қ., Қазақстан;

Якубов Эдуард – PhD, Холон Технологиялық университетінің профессоры Холон қ., Израиль

Қорғау 2016 жылғы 30 желтоқсанда сағат 16:00-де әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы «6D050600 – Экономика», «6D051300 – Әлемдік экономика», «6D051700 – Инновациялық менеджмент» мамандықтар тобы бойынша диссертациялық кеңесінде өтеді. Мекен-жайы: 050040, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 71, Экономика және бизнес жоғарғы мектебі, 202 бөлме.

Басылым күні :  28.11.2016