Лепихин Максим Сергеевич

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің сайтына 6D060600 – Химия мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесіне іздену үшін ұсынылған Лепихина Максима Сергеевича «Литий-ионды аккумулятор электродтарындағы интеркаляциялық үрдістер» тақырыбындағы диссертациясын қорғауы туралы ақпараті.

Диссертация әл-Фараби атындағы Қазақ ұлтық университетінің «Аналитикалық, коллоидтық химия және сирек элементтер технологиясы» кафедрасында орындалған.

Рецензенттер:

Стацюк Вадим Николаевич – химия ғылымдарының докторы, Д.В.Сокольский атындағы «Жанармай, катализ және электрохимия институты» профессоры. Мамандығы: 02.00.05 – Электрохимия.

Усольцева Галина Александровна – техника ғылымдарының кандидаты, Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ҰТЗУ қауымдастырылған профессоры. Мамандығы: 05.16.02 – Қара, түсті және сирек металдар металлургиясы.

Ғылыми кеңесшілер:

1. Курбатов Андрей Петрович – химия ғылымдарының докторы, профессор, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Қазақстан Республикасы.

2. Тьерри Дженизьян – PhD, Экс-Марсель университетінің профессоры, Франция.

Қорғау 2016 жылғы 29 желтоқсанда сағат 14.00-да әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы 6D060600 – «Химия», 6D072000 – «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы», 6D072100 – «Органикалық заттардың химиялық технологиясы», 6D073900 – «Мұнай химиясы» мамандықтары бойынша диссертациялық кеңесінде өтеді, мекенжайы: әл-Фараби даңғылы, 71, химия және химиялық технология факультеті, 415 бөлме.

Қорғау тілі: орысша.

Басылым күні :  28.11.2016