Ускенбаева Рауза Муталиповна

«6D020500 – Филология» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) дәрежесіне іздену үшін ұсынылған Ускенбаева Рауза Муталиповнаның «Қазақ тіліндегі мифологемалардың этномәдени-танымдық аспектісі (мифологиялық шығармалар негізінде)» тақырыбындағы диссертациясын қорғауы туралы ақпарат.

Қорғау тілі: қазақ.

Диссертация Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті жалпы тіл білімі кафедрасында орындалған.

Рецензенттер:

Манкеева Жамал Айтқалиқызы – филология ғылымының докторы, профессор,          ҚР БжҒМ ҒК А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының лексикология бөлімінің меңгерушісі, мамандығы – 10.02.06;

Тымболова Алтынай Оразбековна – филология ғылымдарының докторы, Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті қазақ филологиясы және әлем тілдері фокультетінің деканы, Алматы қ., Қазақстан, мамандығы – 10.02.02;

Ғылыми кеңесшілері:

Балтабаева Жаңалық Қылышқызы – педагогика ғылымдарының докторы, профессор, Абай атындағы ҚазҰПУ, Алматы қ., Қазақстан;

Мустафа Өнер – PhD доктор, Еге университетінің профессоры, Измир қ., Түркия.

Қорғау 2016 жылғы 28 желтоқсанда сағат 12:00-де әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жанындағы 6D020500 – «Филология», 6D021000 – «Шетел филологиясы», 6D021400 –«Әдебиеттану», 6D020700 – «Аударма ісі», 6D050400 – «Журналистика», 6D011800 –«Орыс тілі және әдебиеті» мамандықтар тобы бойынша диссертациялық кеңесінде өтеді.

Мекен-жайы: 050040, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 71, филология және әлем тілдері факультеті, ф.ғ.д., профессор М.М. Бағысбаева атындағы № 3-1 дәрісхана.

Басылым күні :  26.11.2016